Dobrodošli na službenu internet stranicu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Svjetski dan pripovijedanja

Svjetski dan pripovijedanja je međunarodna manifestacija posvećena usmenom
pripovijedanju, globalna je svečanost umjetnosti pripovijedanja,dan kada
mnogi ljudi na brojnim jezicima pričaju i slušaju druge kako pričaju.Svoj
korijen ima u nacionalnom danu pripovijedanja koji se od 1991.g.obilježava u
Švedskoj. U godinama koje su slijedile broj zemalja koje su sudjelovale u
tome se povećavao, dokazujući da je priča jedan od temelja ljudske
egzistencije.Svjetski dan pripovijedanja se po četvrti put obilježava i u
Hrvatskoj.

Gradska knjižnica i čitaonica je povodom Svjetskog dana pripovijedanja 20.
ožujka organizirala u suradnji sa  Domom za starije i nemoćne Ilok  i
Dječjim vrtićem Crvenkapica susret bake i djeda sa djecom iz starije odgojne
skupine  i predškole
Djed i baka su pričali priče ,upoznali ih sa načinom života ,prehranom ,
igračkama  kojima su se igrali. Također   su im pričali najdraže priče iz
djetinjstva , a djeca su zainteresirano slušala, postavljala razna pitanja
na koja su im baka i djed odgovarali.
Tako sudionici našeg susreta dijele svoje priče,učeći jedni od drugih i
stvarajući međusobne kontakte.

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info@knjiznica-ilok.hr - nabava@knjiznica-ilok.hr
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00