Dobrodošli na službenu internet stranicu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Članstvo i usluge

Upis i korištenje građe

Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina prema važećem Cjeniku usluga knjižnice.  Članarina je godišnja i vrijedi 12 mjeseci od dana upisa.Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Prigodom upisa potrebno je predočiti osobni dokument (osobna iskaznica). Usluge Knjižnice ograničeno mogu koristiti i osobe (građani Republike Hrvatske i strani državljani) koji nisu članovi. U tom slučaju građu nije dozvoljeno iznositi izvan prostorija Knjižnice.

Pristupnica za upis u Gradsku knjižnicu i čitaonice Ilok

Potvrda o posudbi knjižnične građe iznimne starosti, sadržajne i materijalne i zaštićene vrijednosti

Cjenik usluga za 2022. godinu 

Pravila za korištenje čitaonice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Informacijske usluge

Gradska knjižnica I čitaonica Ilok pruža članovima Knjižnice informacijsko-referalne usluge pomažući im u pronalaženju i pretraživanju informacija pri izradi domaćih zadaća, referata, seminara, završnih i diplomskih radova, magisterija kao i drugih informacijskih upita.  Pomoć se odnosi i na pretraživanje knjižničnih kataloga, pomoć pri izradbi bibliografskih popisa na određenu temu, tematska i retrospektivna pretraživanja na određenu temu te edukaciju i pomoć pri načinu korištenja knjižničnog fonda te pretraživanju kataloga. Za pronalaženje i korištenje informacijskih izvora i usluga na usluzi su  knjižničari informatori knjižnice. Usluge opsežnijeg pretraživanja poželjno je zatražiti unaprijed kako bi se što kvalitetnije istražila građa u Knjižnici i dostupne baze podataka.

Međuknjižnična posudba

Knjige potrebne za obrazovanje, znanstveni ili stručni rad korisnici mogu naručiti iz drugih knjižnica putem međuknjižnične posudbe. Međuknjižničnu posudbu možete zatražiti putem e-maila, telefona ili direktno u knjižnici . Korisnici mogu putem međuknjižnične posudbe zatražiti kopije članaka u skladu s propisima o autorskim pravima. Ovako dobivene kopije korisnici zadržavaju kao svoje vlasništvo. Građa posuđena međuknjižničnom posudbom koristi se samo u studijskim čitaonicama. Rok posudbe je  15-30 dana, ovisno o uvjetima knjižnice od koje se naručuje građa.

 

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info@knjiznica-ilok.hr - nabava@knjiznica-ilok.hr
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00