Dobrodošli na službenu internet stranicu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Tin Matić: Pravo virtualnih pravnih odnosa: Elektronička trgovina

PREDGOVOR KNJIZI
 
elektronicka trgovinaPisati 2012. godine o ulozi i značenju elektroničkog poslovanja zasigurno je nepotrebno. Samo bi ljude s neke druge planete trebalo uvjeravati u njegovo značenje i nužnost razvoja kao preduvjet razvoja gospodarstva. Stoga o tome smatram ne treba govoriti. No, nešto bi drugo moglo biti interesantno.
 
Naime, imamo e-poslovanje, e-bankarenje, e-knjige, eHrvatsku, pa smo sada konačno dobili i e-pravo. I  do sada nismo koristili taj termin. Smatram da je izlaskom ove knjige i taj termin postao ravnopravan ostalim e terminima. No, u čemu je značenje ovog prefiksa e? Nije težište na elektroničnosti prava ili drugog subjekta na koji se prefiks odnosi. Nastankom e-prava ono konačno počinjene priznavati činjenicu da isto ne završava i ne počinje, figurativno govoreći, na granicama država, već da uistinu prelazi te granice kao da ih nema. Prvi put, zapravo, pravo ne mora biti nužno vezano uz državu. Po prvi put pravo ne pretpostavlja anticipativnu djelatnost države na stvaranju propisa, već upravo obrnuto polazi od autonomnosti prihvaćene, ne na nacionalnoj razini, nego međunarodnoj ili još bolje globalnoj. Pravo jednako kao i  (internetska) mreža po kojoj se kreće postaje globalni fenomen, koji naravno svugdje dobiva svoju lokalizaciju, no ishodišna točka upravo je ostala  ta globalna pojavnost i globalno postupanje i shvaćanje.
 
Stoga upravo sada kada onaj prefiks e donosi svugdje  novo shvaćanje poslovanja, rada  i slobode, kada taj e pokazuje društvenu snagu globalne, lokalne i individualne razine, neobično bi bilo upitati se da li pravo jednako tako postajući ono s tim prefiksom  postaje isto takvo. Pravo kao društveni odnos teško da može ostati izolirano od tih procesa, može ih možda usmjeriti i kanalizirati, ali ih ne može zaustaviti ili spriječiti. Zato bi  trebalo zaključiti da pravo prati ista društvena shvaćanja. Da, jer ovo što se zbiva kao društveni proces zapravo, kao i u svemu, nije nikako kraj jednog načina shvaćanja života i rada i prava, već početak nečeg novog, drugačijeg ali ipak izraslog iz dosadašnjeg toka svijesti čovječanstva.
 
Ova je knjiga zapravo pokušaj ukazivanja da pravo kao takvo u novim e- okolnostima ne može biti statično i zasnovano dominanto na državnim ili heteronomnim sporim izvorima prava. Pravo postaje dinamično jednako kao okolina i odnosi koje nastoji usustavljenim pokušajima regulirati. Ono možda na ovaj način može svima pokazati kako se samim  pravom i u samom pravu obzori svijeta sada šire. Također zatvorenost prava možda u dinamici neizvjesnosti događanja i odnosa koji se uređuju, prestaju biti više matematička, a postaju više kreativna, slobodna, pa i pomalo poetska djelatnost. A to bi se očekivalo i od onih koji bi to i takvo pravo trebali stvarati i primjenjivati. Tin Matić

SADRŽAJ
 
Predgovor

I. OPĆI DIO
1.     Terminološka pitanja  (cyberlaw – e-commerce law – information technology law)
2.     Elektronička trgovina 
   2.1.   Definicija 
   2.2.   Pravo elektroničke trgovine 
   2.3.   Elektronički načini komuniciranja i sklapanja pravnih poslova 
   2.4.   Elektronička pošta – e-mail 
   2.5.   Telefaks 
   2.6.   Elektronička razmjena podataka  - electronic dana interchange ili EDI 
      2.6.1.     Definicija 
      2.6.2.      Sklapanje ugovora 
      2.6.3.     Termin EDI 
   2.7.   Pravni izvori za elektroničku trgovinu – posebni 
      2.7.1.      Domaći izvori 
      2.7.2.      Međunarodni izvori 
      2.7.3.      Soft law izvori 
   2.8.   Hijerarhija pravnih propisa 
   2.9.   Sklapanje i nastanak  ugovora elektroničkim putem
3.     WWW i internet 
   3.1. Uvod 
   3.2. WWW – World Wide Web i web-stranica 
   3.3. Internet 
      3.3.1.      Internet i intranet 
      3.3.2.      Tehnološko-programska razina interneta 
   3.4. Pravna priroda web-stranice 
      3.4.1.      Obvezno pravo 
      3.4.2.      Medijsko pravo
4.     Elektronički oblik pravnih poslova 
   4.1.Uvod 
   4.2.Pravni izvori 
      4.2.1.     Hrvatska legislativa 
      4.2.2.     Legislativa EU-a 
      4.2.3.     Legislativa SAD-a 
   4.3.Polazne pretpostavke za donošenje zaključka 
   4.4.Zaključci i definicije
5.     Elektronički potpis 
   5.1.Uvod 
   5.2.Elektronički potpis 
   5.3.Definicija (elektroničkog) potpisa 
   5.4.Pregled nastanka regulative – pravni izvori 
   5.5.Hrvatski Zakon o elektroničkom potpisu 
   5.6.Zakonske definicije termina 
   5.7.Terminologija elektroničkog potpisa – engleska i hrvatska 
   5.8.Pravni učinak elektroničkog potpisa 
   5.9.Kombinacija elektroničkog potpisa i tradicionalnog nositelja podataka 
   5.10. Vremenski žig 
   5.11. Dokazna sposobnost i snaga elektroničkog potpisa i zapisa 
   5.12. Certifikati i davanje usluga certificiranja 
   5.13. Evidencija certifikatora 
   5.14. Uvjeti za obavljanje poslova certificiranja 
   5.15. Prava, obveze i odgovornosti potpisnika i davatelja usluga certificiranja 
   5.16. Ugovor o obavljanju poslova certificiranja 
   5.17. Registar akreditiranih davatelja usluga certificiranja (dobrovoljna   akreditacija) 
   5.18. Davatelj usluga certificiranja sa sjedištem u inozemstvu 
   5.19. Praktični prikaz 
      5.19.1.  Preduvjeti za korištenje elektroničkog potpisa 
      5.19.2.  Potpisivanje elektroničkim potpisom 
      5.19.3.  Praktična primjena elektroničkog potpisa 
      5.19.4.  Elektroničko potpisivanje dokumenata 
      5.19.5.  Elektroničko potpisivanje datoteke i enkripcija 
      5.19.6.  Provjera elektroničkog potpisa i dekripcija datoteke 
      5.19.7.  Potpisivanje elektroničke pošte 
      5.19.8.  Potpisivanje e-mail poruke u MS Outlooku 
      5.19.9.  Primanje potpisanih e-mail poruka i verifikacija elektroničkog potpisa
6.     Formularni ugovori u elektroničkom obliku 
   6.1. Uvod 
   6.2. Web-stranica 
   6.3. Očitovanje volje na web-stranici – klikom miša 
   6.4. Formularni ugovori sklopljeni na  web-stranici on line – vrste 
      6.4.1. Shrink wrap ugovor 
      6.4.2. Click wrap ugovor 
      6.4.3. Browse wrap ugovor 
   6.5. Potvrda sklapanja ugovora 
   6.6. Mjesto odašiljanja i primitka elektroničke poruke
 
II. ELEKTRONIČKA RAZMJENA PODATAKA - EDI
1. Termin elektronička razmjena podataka – EDI
2. Elektronička razmjena podataka - electronic dana interchange 
   2.1. Definicija 
   2.2.  Tipovi elektroničke razmjene podataka
3. Otvorena elektronička razmjena podataka – open EDI 
   3.1. Definicija open EDI-ja 
   3.2. Otvorene norme 
   3.3. Interoperabilnost i izdavanje i primanje e-računa u RH
4. Pravna valjanost elektroničke isprave 
   4.1. Definicija elektroničke isprave 
   4.2. Uvjeti za pravnu valjanost
5. Internetska elektronička razmjena podataka ili internetski EDI 
   5.1. Internet umjesto VAN providera
6. Ugovor o elektroničkoj razmjeni podataka 
   6.1. Definicija 
   6.2. Inominatnost
7. Pravna priroda ugovora o elektroničkoj razmjeni podataka 
   7.1. Privatnopravnost ugovora o EDI-ju 
   7.2. Trgovačkopravni karakter
8. Bitni sastojci ugovora o elektroničkoj razmjeni podataka
9. Provedbeni ugovori 
   9.1. Definicija i termin 
   9.2. Pisani elektronički oblik provedbenih ugovora 
   9.3. Elektronički potpis u EDI poruci
10. Oblik ugovora o EDI-ju i provedbenih ugovora 
   10.1. Oblik ugovora o elektroničkoj razmjeni podataka 
   10.2. Elektronički oblik provedbenih ugovora
11. Provedbeni ugovori - ugovori među prisutnima
12. Mjesto sklapanja provedbenih ugovora
13. Vrijeme sklapanja – trenutak nastanka provedbenih ugovora
14. Izvori prava i njihova hijerarhija za ugovor o elektroničkoj razmjeni podataka 
   14.1. Pravni izvori za EDI – heteronomni 
   14.2. Pravni izvori za EDI – autonomni 
   14.3. Hijerarhija pravnih izvora
15. Izvori prava i njihova hijerarhija za provedbene ugovore 
   15.1. Specifičnost 
   15.2. Primjena pravnih izvora
16. Soft law
17. Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by Teletransmission (UNICID Rules) – Jedinstvena pravila postupanja u razmjeni trgovačkih podataka teletransmisijom
18. Nacrt modela zakona o elektroničkoj razmjeni podataka
19. Struktura ugovora o elektroničkoj razmjeni podataka
20. Predmet ugovora (obujam i naziv ugovora)
21. Tehnički aneks
22. Standardi (formati) poruka
23. Relevantna normizacijska tijela 
   23.1. Uvod 
   23.2. Hrvatski zavod za norme 
   23.3. International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju 
   23.4. Comité Européen de Normisation 
   23.5. United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business – Centar Ujedinjenih naroda za unapređivanje trgovine i elektroničkog poslovanja
24.  Elektronički račun (e-račun) 
   24.1. Općenito 
   24.2. Direktive EU-a u odnosu na e-račun i implementacija u pravni sustav RH u Pravilniku o PDV-u 2011. 
   24.3. Standard e-računa u poslovnoj praksi 
   24.4. Direktiva 2010/45/EU od 13. srpnja 2010.
25. Pravila komuniciranja (priopćavanje i obrada prouka te njihovi pravni učinci)
26. TPSPA ugovori – third party service provider agreements
27. Pravni učinci poruka (odašiljanje i obrada poruka)
28. Potvrda primitka
29. Povjerljivost komunikacije
30. Pohranjivanje EDI poruka kao elektroničkih zapisa
31. Elektronički zapis kao dokaz
32. Odgovornost za ispunjavanje obveza
33. Mjerodavno pravo za ugovor o EDI-ju
34. Odnos mjerodavnog prava za ugovor o EDI-ju i mjerodavnog prava za provedbene ugovore
35. Rješavanje sporova 
   35.1. Opća razmatranja 
   35.2. Ugovor o prorogaciji nadležnosti i elektronički oblik 
   35.3. Arbitražna klauzula u ugovoru o elektroničkoj razmjeni podataka (EDI) i u provedbenim ugovorima
36. Zaključak
 
III. ODGOVORNOST DAVATELJA USLUGA ZA ŠTETU
A. Opći dio
1. Izazovi novih oblika (izvanugovorne) odgovornosti
2. Regulativa – izuzeće od odgovornosti
3. Zaštita prava trećih sudskim putem
4. Praćenje sadržaja koji prebacuje (uploada) korisnik usluge ISP-a
5. Načelo »zemlje porijekla«
6. ISP-ova dužnost da reagira na obavijest o povredi

B. Praksa
1. Slučaj The Pirate Bay: Švedska i Italija
2. Slučaj RTI vs. Google, UK, YouTube, LLC & YouTube, Inc.
 
Prilozi:
1. Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11) – redakcijski pročišćeni tekst
2. Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08) – redakcijski pročišćeni tekst
3. Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)
4. Nacrt Modela zakona o pravnim učincima elektroničke razmjene podataka (EDI) i sličnih načina komuniciranja
5. Ugovor (sporazum) o EDI-ju
6. Model ugovor o EDI-ju prilagođen hrvatskom pravnom sustavu
 
Stvarno kazalo

Popis važnijih kratica

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info@knjiznica-ilok.hr - nabava@knjiznica-ilok.hr
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00