Dobrodošli na službenu internet stranicu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja

57073-1  Knjiga se temelji na suvremenim pedagoškim spoznajama i kurikulumskim teorijama izgradnje moderne škole. Bez kompetentna učitelja, međutim, sva ta nastojanja ostaju izvan realnog svijeta. Učitelj je duša svih promjena i nositelj inovacija što svakodnevno zapljuskuju našu školu. Ali, sve te preuredbe traže svoje mjesto pod krovom škole; u njezinu pedagoškom, socijalnom i kulturnom biću. Svak' je svačim opterećuje i previše od nje očekuje. U ovoj knjizi znanstvene utemeljenosti i praktične primjenjivosti cjelovito se problematizira školski profesionalni lik suvremenog učitelja s naglaskom na njegovu pedagošku, didaktičku i metodičku kompetenciju u "društvu promjena i novih znanja" te radu s današnjom on-line generacijom učenika, koji ne trebaju samo nastavnike, nego, prije svega, odgojitelje i svoje prijatelje. Jer, i škola i školski kurikulum i učitelj trebaju, u konačnici, štititi dijete. (prof. dr. sc. Vlatko Previšić)

Iz Uvoda
   U današnje doba iznimno brze akumulacije znanja i razvoja novih spoznaja nije dovoljno da učitelj predaje, a učenici samo slušaju, zapisuju i na pisanom ili usmenom ispitu manje-više reproduciraju ono što su zapisali ili pročitali u udžbeniku. Učenici moraju svladati temeljne nastavne sadržaje iz nastavnih predmeta i trajno razvijati znanje i sposobnosti, ali moraju naučiti i kako će se služiti izvorima znanja da bi mogli nastaviti sami učiti nakon svršetka škole, odnosno uključiti se u proces cjeloživotnoga učenja.
   Kreativnim i inovativnim aktivnostima u odgojno-obrazovnom procesu prožetim savjetom, koordiniranjem i usmjeravanjem učenika, uz odgovarajući potporu u njegovu otkrivanju i istraživanju, razvijanju znanja i vještina, sukladno osobnim mogućnostima, učitelj se može odmaknuti od klasičnoga poučavanja i učenja u čemu će mu pomoći primjena različitih didaktičkih sustava poučavanja (heurističko poučavanje, projektna, problemska, kreativna, iskustvena, otvorena nastava), zatim primjena suvremenih metoda poučavanja, umreženi socijalni oblici rada, tehnički i elektronski uređaji, posebice oni koji olakšavaju približavanje nastavnih sadržaja učenicima te njihovo usmjeravanje na samostalno učenje i na raznovrsne samostalne aktivnosti. Iz jasnoće ovih polazišta učitelj može usmjeriti svoje stručno-profesionalno djelovanje na aktivno i kreativno učenje i osposobljavanje učenika za život i cjeloživotno učenje, a time i na odmak od svega prevladanoga i nepotrebnog u školskom odgoju i obrazovanju. Kad učitelja kao kompetentnoga identificiraju i priznaju učenici, roditelji i škola u cjelini, to potvrđuje njegovu sposobnost činjenja u svakom odvojenom, ali i u umreženom području rada.

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info@knjiznica-ilok.hr - nabava@knjiznica-ilok.hr
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00