Dobrodošli na internet stranice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

u Srijeda, 16 Prosinac 2020. Objavljeno u Novosti

 
Na temelju Zakona o knjižnicama (NN 17/2019) i čl. 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, objavljuje se:
NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme
1. POMOĆNI KNJIŽNIČAR
Jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
Natjecati se mogu ravnopravno oba spola
UVJETI:
Četverogodišnja srednja stručna sprema (IV)
Položen stručni ispit za stručno zvanje pomoćnog knjižničara
Položen vozački ispit B kategorije
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
Životopis
Dokaz o stručnoj spremi (preslika)
Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
Domovnica (preslika)
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Preslika vozačke dozvole
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17),dokazuje to potrebnim dokumentima.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja
Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati
O izabranom kandidatu biti će obaviješteni svi kandidati u zakonskom roku.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK, Trg Nikole Iločkog 2, 32 236 ILOK, s naznakom „Za natječaj“
23. siječnja 2020.g.

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info.gkc.ilok@gmail.com - nabava.gkc.ilok@gmail.com
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00