Dobrodošli na internet stranice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Natječaj

u Srijeda, 21 Ožujak 2018. Objavljeno u Novosti

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme-Zamjena

Temeljem Zakon o knjižnicama i čl. 20. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, objevljujemo natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme-zamjena.

1. POMOĆNI KNJIŽNIČAR-jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme-zamjena

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola

UVJETI: 

Srednja stručna sprema (IV)

Informatička znanja-rad u opracijskim sustavima i uredskim paketima

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

Životopis

Dokaz o stručnoj spremi (original i ovjerena preslika)

Domovnica (original i ovjerena preslika)

Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od objave natječaja (21.03.-28.03)

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati

O izvršenju izbora kandidati će biti pismeno obavješteni u zakonskom roku

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK

Trg Nikole Iločkog 2

32 236 ILOK s naznakom "Za natječaj"

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info.gkc.ilok@gmail.com - nabava.gkc.ilok@gmail.com
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00